Middag

Middagsfrid - är det en illusion eller kan man verkligen uppnå detta tillstånd som småbarnsförälder? Jag dricker eftermddagste med en god väninna och som småbarnsmammor diskuterar vi hur vi handskas med ibland bångstyriga barn under måltiderna. Det är intressant hur varierande våra middagar blir - ibland rena rama kaoset och ibland total middagsfrid. Det är svårt att på förhand förutse vilket av dessa två tillstånd som kommer att inställa sig vid bordet - ofta blir det något mellanting... Men det är ju charmen med livet, trots allt. Man känner sig så levande!