Om du vill spara energi

Vi sparar gärna energi idag eftersom kostnaderna för den har gått upp så mycket och även för att skydda vår miljö. Som en åtgärd kan man sätta in nya fönster istället för sina tvåglasfönster. De består ofta av 3-glas med en speciell fyllning mellan de olika skikten. Det är en gasfyllning som man inte ser. Vi har ganska nyss flyttat in i ett hus som har nya fönster i både bodelen och på vinden. Det är en bra åtgärd för att spara värme. Huset är också dubbelisolerat och då värms det inte heller upp så fort på sommaren.